Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Zadania z informatora – RL.3