Kwalifikacja E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.