Kwalifikacja E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.