Kwalifikacja E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.