Kwalifikacja E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.