Kwalifikacja E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.