Kwalifikacja E1 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.