Kwalifikacja E1 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

czerwiec 2017

Kwalifikacja E.1 – czerwiec 2017