Kwalifikacja E1 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.