Kwalifikacja E10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.