Kwalifikacja E10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

październik 2016

Kwalifikacja E.10 – październik 2016