Kwalifikacja E10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.