Kwalifikacja E10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

styczeń 2017

Kwalifikacja E.10 – styczeń 2017