Kwalifikacja E10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.