Kwalifikacja E10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.