Kwalifikacja E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik teleinformatyk (351103)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2013

Zadanie praktyczne ze strony CKE