Kwalifikacja E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.