Kwalifikacja E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.