Kwalifikacja E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

czerwiec 2017

Kwalifikacja E.15 – czerwiec 2017