Kwalifikacja E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.