Kwalifikacja E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

październik 2016

Kwalifikacja E.15 – październik 2016