Kwalifikacja E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.