Kwalifikacja E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

styczeń 2017

Kwalifikacja E.15 – styczeń 2017