Kwalifikacja E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

styczeń 2018

Kwalifikacja E.15 – styczeń 2018