Kwalifikacja E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.