Kwalifikacja E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.