Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.