Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.