Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.