Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.