Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.