Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.