Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.