Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

styczeń 2016 wersja Y

Rozwiąż test ponownie.