Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

styczeń 2018

Kwalifikacja E.16 – styczeń 2018