Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.