Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.