Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.