Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.