Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.