Kwalifikacja E17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.