Kwalifikacja E17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.