Kwalifikacja E17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

styczeń 2017

Kwalifikacja E.17 – styczeń 2017