Kwalifikacja E2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.