Kwalifikacja E2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.