Kwalifikacja E2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

czerwiec 2017

Kwalifikacja E.2 – czerwiec 2017