Kwalifikacja E2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.