Kwalifikacja E2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.