Kwalifikacja E2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.