Kwalifikacja E2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

styczeń 2017

Kwalifikacja E.2 – styczeń 2017